Hírek
vissza
2021/1202

Motivációs előadásom a halászlé bácskai fővárosában

Motivációs előadásom a halászlé bácskai fővárosában

A Magyarországi Németek Általános Művelődési Központjának (MNÁMK) meghívására az intézmény sportcsarnokában diákoknak, helyi érdeklődőknek tartottam motivációs előadást arról, hogyan lehetünk sikeresek, eredményesek külföldön - akár német nyelvterületen - magyarként. /Auf Einladung des Ungarndeutschen Bildungszentrums (UBZ) in Baja hielt ich in der Sporthalle der Institution einen Motivationsvortrag vor Schülern und Interessierten darüber, wie wir als Ungarn im Ausland erfolgreich sein können - auch auf deutschsprachigem Gebiet. 


 

Az óvodát, általános iskolát, technikumot, országos beiskolázású német-magyar kéttannyelvű gimnáziumot, és közművelődési intézetet is magában foglaló intézményben friss bajai halászlével vártak.

Vendéglátóink elmesélték, hogy a helyi halászlé egyik lelke a gyufatészta, amelynek méretein képesek késhegyig menő vitákat folytatni a bajai emberek. Megtudtuk azt is, hogy egy született bajai külön fogyasztja el a hallevet a tésztával, és csak ezután a főtt halat. Házigazdáink, Szauter Terézia főigazgató, Peter Stübler német igazgató és kollégáik ebéd után végigkalauzoltak az MNÁMK épületegyüttesein. Megtekintettük az adományokból épült, Hoffnung (Remény) névre keresztelt ulmi deregélyt (Ulmer Schachtel), amelyhez hasonló vízi alkalmatosságon települtek a helyi svábok német ősei a XVIII. században a Bácskába. Kiderült, hogy az adományok egy része a háború után kitelepített, és Brazíliában új hazára lelt svábok utódaitól származik. A dereglye nem egyszerű kiállítási tárgy. Tanteremként és az intézmény udvarán található, az Magyarországi Németek Országos Önkormányzatának támogatásával létrehozott tanösvény egyik részeként is szolgál.

Motivációs előadásomra - amelynek fő témái a következők voltak: a pozitív életszemlélet; a sport és a tanulás; csapatmunka és konfliktuskezelés a sportban és a hétköznapokban - mintegy 200 diák volt kíváncsi a gimnázium sportcsarnokában. Hallgatóim bátran és ügyesen kérdeztek, kértek tanácsot, útmutatást.  

Köszönöm a megtisztelő meghívást! Bízom benne, hogy az iskola tanulói, szakemberei erőt merítenek a hallottakból!

Die Einrichtung, zu der auch ein Kindergarten, eine Grundschule, ein Technikum, ein deutsch-ungarisches zweisprachiges Gymnasium mit staatlicher Anerkennung und eine Kulturabteilung gehören, erwartete uns mit frischer Bajaer Fischsuppe. Unsere Gastgeber erzählten uns, dass eins der Geheimnisse der lokalen Fischsuppe Streichholznudeln sind, über deren Größe die Menschen von Baja große Diskussionen führen können.

Wir haben auch erfahren, dass die echten Bajaer zuerst die Suppe mit den Nudeln verzehrt, und erst dann den gekochten Fisch. Unsere Gastgeber, Terézia Szauter Hauptdirektorin, Peter Stübler deutscher Direktor und ihre Kollegen führten uns nach dem Mittagessen durch den UBZ-Gebäudekomplex. Wir besuchten die Ulmer Schachtel, die mit Spenden finanziert und Hoffnung genannt wurde. Die deutschen Vorfahren der hiesigen Schwaben siedelten sich im 18. Jahrhundert in die Batschka an. Es stellte sich heraus, dass ein Teil der Spenden von Nachkommen von Schwaben stammte, die nach dem Krieg vertrieben worden waren und unter Anderem in Brasilien eine neue Heimat gefunden hatten. Die Schachtel ist aber nicht nur ein Exponat. Sie dient auch als Klassenzimmer und als Teil eines Lehrpfades im Hof ​​der Einrichtung, der mit Unterstützung der Deutschen Selbstverwaltung Ungarns erstellt wurde.

Auf meinen Motivationsvortrag in der Turnhalle des Gymnasiums zu Themen wie einer positive Lebenseinstellung, Sport und Lernen, Teamwork und Konfliktmanagement in Sport und Alltag, waren rund 200 Schülerinnen und Schüler neugierig. Meine Zuhörer fragten mutig und geschickt und baten um Rat und Anleitung.  

Danke für die herzliche Einladung! Ich hoffe, dass die Schüler und Pädagogen der Schule aus dem Gehörten Kraft schöpfen werden! 

Képek